reGlossary

Ordlista

Ordlistan beskriver viktiga termer och begrepp som används i detta dokument. För information om säkerhetshot, se:

http://threatinfo.trendmicro.com/vinfo/emea/

För information om hur Trend Micro Smart Protection Network skyddar dig, se:

http://itw.trendmicro.com/smart-protection-network

Term

Beskrivning

Aktiveringskod

Det krävs en sifferkod för att aktivera sökning och produktuppdateringar. Du kan aktivera din produkt under installationen eller när som helst efter den. Om du inte har någon aktiveringskod använder du registreringsnyckeln som följde med din produkt för att registrera dig på Trend Micro webbplats och få aktiveringskod(er).

ActiveUpdate

Anslut till Trend Micro webbplats för uppdatering, där ActiveUpdate tillhandahåller uppdaterade nedladdningsmöjligheter för komponenter så som virusmönsterfiler, sökmotorer och programfiler.

ActiveUpdate är en funktion som är gemensam för många produkter från Trend Micro.

Administratör

En typ av virus som finns i webbplatser som kör ActiveX-kontroller.

Agent

WFBS-SVC-programmet som körs på klienten.

Rensa

För att ta bort viruskod från en fil eller ett meddelande.

Rensning

Rensning upptäcker och tar bort trojaner och program eller processer som har installerats av trojaner. Det reparerar filer som ändrats av trojaner.

Klienter

Klienter är Windows-datorer, Mac-datorer och Android-enheter där en agent finns installerad.

Konfiguration

Välja alternativ för hur din Trend Micro-produkt ska fungera, till exempel välja att sätta virus i karantän eller radera ett e-postmeddelande som är infekterat med virus.

Konventionell sökning

En lokal sökmotor på klienten söker igenom klienten.

Licensavtal för slutanvändare (EULA)

Ett licensavtal för slutanvändare, eller EULA, är ett juridiskt avtal mellan en utgivare av program och programanvändaren. Det beskriver användarens begränsningar, som i sin tur kan vägra att ingå i avtalet genom att inte klicka på "Jag godkänner" under installationen. Genom att klicka på "Jag godkänner inte" avbryts installationen av programmet.

 

Många användare godkänner oavsiktligt installation av spionprogram/grayware och andra typer av grayware på sina enheter när de klickar på "Jag godkänner" på EULA-frågor som visas under installationen av vissa kostnadsfria program.

Falskt positiva

En falskt positiv registrering inträffar när filtreringsprogrammet felaktigt bedömer en webbplats, en URL eller en ”smittad” fil som en oönskad filtyp. Till exempel kan ett legitimt e-brev mellan kollegor uppfattas som spam om ett filter för jobbsökning inte skiljer mellan "resume" (att starta på nytt) och "résumé" (ett CV).

Live Status

Webbkonsolens huvudfönster eller instrumentpanel. Livestatus ger dig en snabb överblick över säkerhetsstatusen för Angreppsskydd, Antivirus, Skydd mot spionprogram och Nätverksvirus.

Skadliga program

Ett skadligt program är ett program som utför oväntade eller icke godkända åtgärder. Det är en allmän term som används om virus, trojaner och maskar. Skadliga program inkluderar eventuellt, beroende på typ, replikerande och icke-replikerande skadlig kod.

Mönster-
matchning

Eftersom alla virus innehåller en unik "signatur" eller sträng med avslöjande tecken som skiljer den från all annan kod kan virusexperterna hos Trend Micro fånga upp inaktiva delar av denna kod i mönsterfilen. Motorn jämför sedan vissa delar av varje genomsökt fil med mönstret i virusmönsterfilen och letar efter en träff. När sökmotorn hittar en matchning, har ett virus upptäckts och ett e-brev skickas för att meddela administratören.

Behörighet
(klient-
behörighet)

Från webbkonsolen kan administratörer ange behörighet för Client/Server Security Agenter. Slutanvändarna kan sedan ställa in Client/Server Security Agenter så att klienterna genomsöks enligt den behörighet som du har angivit. Använd klientbehörigheterna för att tillämpa samma säkerhetspolicy i hela ditt företag.

Registreringsnyckel

Det krävs en numerisk kod för att registrera sig hos Trend Micro och erhålla aktiveringskod.

Scan-servern

En server som hjälper klienterna så att de inte behöver göra hela sökningen själva.

Smart Scan

En sökserver hjälper till att genomsöka klienten.

TrendLabs

TrendLabs är Trend Micro globala nätverk för antivirusforskning och produktsupportcentrum som ger dygnetruntsupport för alla Trend Micro kunder, i hela världen.

Äkta filtyp

Filer kan döpas om för att dölja deras egentliga typ. När Client/Server Security Agent ställs in på IntelliScan bekräftar den en fils egentliga typ genom att öppna filens rubrik och kontrollera dess internt registrerade datatyp.

Uppdatering

Agenter som fungerar som uppdateringskällor för andra agenter.

Virusmönster

Trend Micro virussökmotor använder en datafil som kallas virusmönsterfilen. Sökmotorn arbetar tillsammans med virusmönsterfilen för att utföra den första identifieringsnivån via en process som kallas mönstermatchning, i syfte att identifiera virus och andra hot från Internet. Nya virusmönsterfiler skapas och släpps flera gånger i veckan, och varje gång som ett nytt hot upptäcks.

Webbkonsol

Webbkonsolen är en centraliserad, webbaserad hanteringskonsol. Den används för att konfigurera inställningarna för Client/Server Security Agenter som skyddar alla dina enheter.

WFBS-SVC-servern

WFBS-SVC-servern kommunicerar med Client/Server Security Agenter som är installerade på klienter. WFBS-SVC-servern fungerar även som värd för webbkonsolen, den centraliserade webbaserade hanteringskonsolen för hela WFBS-SVC-lösningen. Trends datacenter är dess värd.