Trend Micro Vault - Các Câu hỏi Thường gặp

Cách tìm công cụ này:
Bảng điều khiển Chính > Dữ liệu > Trend Micro Vault

Không phải tất cả các phiên bản của phần mềm bảo mật Trend Micro đều bao gồm tính năng này.

Trend Micro Vault bảo vệ các tệp nhạy cảm như thế nào?

Trend Micro Vault cung cấp nơi có mật khẩu bảo vệ an toàn để chứa các tệp nhạy cảm của bạn. Khi bạn báo cáo máy tính của bạn đã bị mất hoặc bị đánh cắp, Trend Micro Vault tự động đóng niêm phong, chặn truy cập đến tất cả mọi thứ bên trong, thậm chí nếu một ai đó có mật khẩu chính xác.
 

Loại mã hóa nào bảo vệ các tệp trong vault? 

Trend Micro Vault sử dụng thuật toán Advanced Encryption Standard (AES) - Tiêu chuẩn Mã hóa Tiên Tiến với khóa 128 bit để giữ các tệp an toàn. Chỉ có bằng cách sử dụng các công cụ giải mã tinh vi có thể một ai đó mới truy cập vào được các tệp trong một khoảng thời gian hợp lý. Độ bảo mật của bạn cũng tùy thuộc vào độ dài của mật khẩu của bạn, do đó đảm bảo không chọn một mật khẩu hiển nhiên.

Tại sao Trend Micro Vault yêu cầu khởi tạo? 

Hãy cung cấp một địa chỉ email và mật khẩu để khởi tạo Trend Micro Vault bảo vệ các nội dung và cho phép bạn khôi phục mật khẩu nếu bạn quên nó.
 

Trend Micro Vault nằm ở đâu? 

Truy cập vào vault bằng cách nhấp đúp vào biểu tượng Trend Micro Vault trên màn hình nền Windows. Nếu bị khóa, Trend Micro Vault sẽ yêu cầu mật khẩu của bạn.
 

Làm thế nào tôi mở khóa hoặc khóa Trend Micro Vault? 

Nhấp phải chuột vào biểu tượng Trend Micro Vault trên màn hình nền và chọn tùy chọn mà bạn muốn. Bạn sẽ cần cung cấp một mật khẩu khi mở khóa vault.

Tôi nên bảo vệ những tệp nào?

Bạn có thể muốn sử dụng Trend Micro Vault để bảo vệ các tệp sau:

 • Các bản sao của các thông điệp nhận được hoặc xác nhận từ mua hàng trực tuyến
 • Các danh sách mật khẩu
 • Các tệp dữ liệu kinh doanh bí mật
 • Các tệp có chứa thông tin cá nhân
   

Tôi đã quên mật khẩu của tôi. Tôi nên làm gì? 

Bạn có thể lấy lại mật khẩu của bạn bằng cách sử dụng địa chỉ email mà bạn cung cấp khi cài đặt Trend Micro Vault. Để truy cập vào hệ thống lấy lại mật khẩu, nhấp phải chuột vào biểu tượng Trend Micro Vault trên màn hình nền và chọn Mở hoặc Mở khóa Vault và nhấp vào liên kết Lấy lại mật khẩu của bạn bằng email trong cửa sổ đang mở.

Trend Micro sẽ tự động gửi mật khẩu của bạn đến địa chỉ email được cung cấp khi bạn cài đặt mật khẩu, do đó đảm bảo rằng bạn có thể truy cập vào tài khoản đó. Nếu bạn đã cung cấp địa chỉ email sai thì một ai đó cũng có thể nhận được mật khẩu của bạn thay vì bạn.
 

Tôi có thể thay đổi mật khẩu của tôi không?

Hãy giữ bí mật mật khẩu của bạn để đảm báo rằng các tệp của bạn được an toàn. Nếu một ai đó biết được mật khẩu của bạn, hãy thay đổi nó ngay lập tức.

Để sửa đổi mật khẩu, mở bàn giao tiếp chính của phần mềm bảo mật của bạn, nhấp vào nút Thiết lập , mở rộng Các thiết lập cấu hình tùy chọn Khác và chọn Mật khẩu.

Mật khẩu tương tự bảo vệ Trend Micro Vault cũng bảo vệ các thiết lập phần mềm bảo mật tổng thể của bạn.

Làm thế nào tôi chọn một mật khẩu mạnh?

Thực hiện theo những hướng dẫn dưới đây để chọn một mật khẩu mà những người khác sẽ khó để có thể đoán được:

 • Mật khẩu càng dài thì càng tốt.
 • Tránh sử dụng các tên hoặc từ sẽ xuất hiện trong từ điển. Nếu sử dụng những từ phổ biến, hãy sử dụng cách thay thế ngữ âm để làm chúng khó hiểu. Ví dụ, bạn có thể sử dụng "l8" thay cho từ "late" hoặc "f@st_t@lk3r" thay vì sử dụng "fast talker".
 • Sử dụng kết hợp các chữ cái, các số hỗn hợp và các ký tự khác.
 • Tránh các mẫu đơn giản như "101010" hoặc "abcde."
   

Tôi có thể thay đổi địa chỉ email của tôi không?

Thực hiện các bước dưới đây để chỉnh sửa địa chỉ email sẽ nhận nhắc nhở mật khẩu của bạn.

 1. Mở bàn giao tiếp chính của phần mềm bảo mật của bạn và nhấp vào nút Thiết lập.
 2. Mở rộng Các thiết lập cấu hình tùy chọn Khác và chọn Mật khẩu.
 3. Nhấp vào liên kết Thay đổi địa chỉ email sau đó cung cấp mật khẩu hiện tại của bạn và địa chỉ email mới mà bạn muốn sử dụng.
   

Tôi có thể sử dụng Trend Micro Vault giống như thư mục Windows hay không?

Trend Micro đã thiết kế vault để lưu trữ các tệp và các thư mục. Bạn có thể sao chép và di chuyển các tệp vào trong vault giống như bạn làm với bất kỳ thư mục Windows nào. Tuy nhiên, Trend Micro Vault khác các thư mục Windows thông thường ở một số điểm sau:

 • Việc kéo một tệp hoặc thư mục vào vault sẽ di chuyển nó ở đó, thay vì chỉ sao chép nó, ngay cả khi bạn giữ phím Ctrl trong khi nhấp vào tệp.
 • Khi bạn kéo một tệp hoặc thư mục ra khỏi vault, một bản sao lưu của tệp vẫn còn trong vault.
 • Bạn không thể trực tiếp tạo các tệp mới trong vault nhưng bạn có thể di chuyển và sao chép các tệp mới được tạo ở nơi khác vào trong vault.
 • Bạn không thể nhấp và kéo một tệp đã có trong vault trực tiếp vào một thư mục cũng được chứa trong vault.
   

Điều gì xảy ra nếu tôi mở một tệp trong Trend Micro Vault và sau đó nó khóa? 

Nếu bạn có một tệp trong Trend Micro Vault mở khi nó khóa, chỉ cần nhập mật khẩu của Trend Micro Vault trước khi lưu nó lại.
 

Tôi có thể mở các tệp trong Trend Micro Vault không? 

Có, bạn có thể mở trực tiếp các tệp được chứa trong Trend Micro Vault.
 

Tôi có thể tạo các tệp và các thư mục trực tiếp trong Trend Micro Vault không? 

Bạn có thể tạo các thư mục trực tiếp trong Trend Micro Vault nhưng không thể tạo các tệp. Khi bạn đang làm việc với tệp nhạy cảm, hãy di chuyển nó vào trong vault.
 

Những người đang chia sẻ máy tính của tôi có quyền truy cập vào Trend Micro Vault hay không? 

Những người đăng nhập vào cùng một máy tính sử dụng tên người dùng và mật khẩu khác sẽ không có quyền truy cập vào Trend Micro Vault.
 

Tôi báo cáo máy tính của tôi bị mất hoặc bị đánh cắp bằng cách nào? 

Nếu máy tính của bạn bị mất hoặc bị đánh cắp, niêm phong vault ngay lập tức thông qua dịch vụ Báo cáo Thiết bị Bị đánh cắp. Để truy cập dịch vụ, bạn cần địa chỉ email và mật khẩu mà bạn cung cấp trong quá trình khởi tạo. Sau khi bạn báo cáo máy tính bị mất, Trend Micro Vault sẽ biến mất khỏi màn hình nền và đóng niêm phong chính nó. Không ai có thể mở Trend Micro Vault đã được niêm phong trừ khi bạn báo cáo đã tìm thấy máy tính.
 

Làm thế nào Trend Micro Vault có thể sớm đóng niêm phong sau khi tôi báo cáo máy tính của tôi bị mất hoặc bị đánh cắp?

Với kết nối Internet sẵn có, Trend Micro Vault liên lạc thường xuyên với Trend Micro để kiểm tra trạng thái máy tính của bạn. Nếu bạn báo cáo máy tính của bạn bị mất hoặc bị đánh cắp, Trend Micro Vault sẽ biến mất khỏi màn hình nền và đóng niêm phong ngay lập tức bất cứ khi nào Trend Micro Vault kiểm tra lần tiếp theo.
 

Trend Micro Vault nên được khóa hay mở khóa sau khi tôi khởi động lại máy tính? 

Khi máy tính của bạn khởi động lại, Trend Micro Vault sẽ được khóa để bảo vệ bạn. Vault cũng khóa khi máy tính của bạn trở về từ chế độ Screen Saver.
 

Làm thế nào tôi lấy lại quyền truy cập vào Trend Micro Vault sau khi khôi phục máy tính? 

Bạn cần báo cáo rằng máy tính của bạn đã được tìm thấy qua dịch vụ Báo cáo Thiết bị Bị đánh cắp. Trend Micro Vault kiểm tra dịch vụ này thường xuyên để xác định trạng thái máy tính của bạn. Trend Micro Vault sẽ xuất hiện lại trên màn hình nền Windows của bạn và tự động bỏ niêm phong chính nó một khi báo cáo của bạn rằng máy tính đã được tìm lại. Sau khi bỏ niêm phong, Trend Micro Vault sẽ vẫn bị khóa cho đến khi bạn cung cấp mật khẩu chính xác.
 

Chuyện gì xảy ra nếu bạn vô tình xóa thư mục Trend Micro Vault? 

Bạn không thể xóa biểu tượng Trend Micro Vault khỏi màn hình nền nhưng bạn có thể xóa chính thư mục đó theo nhiều cách khác. Việc xóa thư mục Trend Micro Vault cũng xóa tất cả các tệp được bảo vệ bên trong.
 

Hướng dẫn và Trợ giúp