ipvoscesc

Obsługa protokołu IPv6 dla serwera i klientów OfficeScan

Obsługa protokołu IPv6 została wprowadzona w tej wersji programu OfficeScan. Wcześniejsze wersje programu OfficeScan nie obsługują adresowania IPv6. Obsługa protokołu IPv6 zostaje włączona automatycznie po zainstalowaniu lub zaktualizowaniu serwera i klientów OfficeScan spełniających wymagania protokołu IPv6.

Wymagania serwera OfficeScan

Poniżej przedstawiono wymagania protokołu IPv6 dotyczące serwera OfficeScan:

Wymagania klienta OfficeScan

Klient musi zostać zainstalowany w następujących systemach:

Klienta nie można zainstalować w systemach Windows Server 2003 i Windows XP, ponieważ te systemy operacyjne zapewniają tylko częściową obsługę adresowania IPv6..

Zaleca się, aby klient miał jednocześnie adresy IPv4 i IPv6, ponieważ niektóre obiekty, z którymi się łączy, obsługują tylko adresowanie IPv4.

Ograniczenia serwera wykorzystującego wyłącznie protokół IPv6

Poniższa tabela przedstawia ograniczenia serwera OfficeScan, który ma tylko adres IPv6.

Ograniczenia serwera wykorzystującego wyłącznie protokół IPv6

Element

Ograniczenie

Zarządzanie klientami

Serwer wykorzystujący wyłącznie protokół IPv6 nie może:

 • Instalować klientów na punktach końcowych wykorzystujących wyłącznie protokół IPv4.

 • Zarządzać klientami wykorzystującymi wyłącznie protokół IPv4.

Aktualizacje i scentralizowane zarządzanie

Serwer wykorzystujący wyłącznie protokół IPv6 nie może wykonywać aktualizacji ze źródeł wykorzystujących wyłącznie protokół IPv4, takich jak:

 • Trend Micro ActiveUpdate Server

 • Control Manager 5.5

 • Control Manager 5.0

 • Obsługa protokołu IPv6 została wprowadzona w wersji 5.5 SP1 programu Control Manager.

 • Dowolne niestandardowe źródło aktualizacji wykorzystujące wyłącznie protokół IPv4

Rejestracja, aktywacja i odnawianie produktu

Serwer wykorzystujący wyłącznie protokół IPv6 nie może połączyć się z serwerem Trend Micro Online Registration Server w celu zarejestrowania produktu, uzyskania licencji oraz aktywacji/odnowienia licencji.

Połączenie proxy

Serwer wykorzystujący wyłącznie protokół IPv6 nie może nawiązać połączenia za pośrednictwem serwera proxy wykorzystującego wyłącznie protokół IPv4.

Rozwiązania dodatków

Serwer wykorzystujący wyłącznie protokół IPv6 zawiera program Plug-in Manager, ale nie jest możliwa instalacja żadnych rozwiązań dodatków na następujących klientach:

 • Klienty OfficeScan lub hosty wykorzystujące wyłącznie protokół IPv4 (ze względu na brak bezpośredniego połączenia).

 • Klienty OfficeScan lub hosty wykorzystujące wyłącznie protokół IPv6, ponieważ żadne rozwiązania dodatków nie obsługują protokołu IPv6.

Większość tych ograniczeń można wyeliminować poprzez skonfigurowanie serwera proxy z dwoma stosami, który może wykonywać konwersję między adresami IPv4 i IPv6 (na przykład DeleGate). Serwer proxy należy umieścić między serwerem OfficeScan a obiektami, z którymi się łączy lub które obsługuje.

Ograniczenia klienta wykorzystującego wyłącznie protokół IPv6

Poniższa tabela przedstawia ograniczenia klienta OfficeScan, który ma tylko adres IPv6.

Ograniczenia klienta wykorzystującego wyłącznie protokół IPv6

Element

Ograniczenie

Nadrzędny serwer OfficeScan

Nie jest możliwe zarządzanie klientami wykorzystującymi wyłącznie protokół IPv6 przez serwer OfficeScan, który wykorzystuje wyłącznie protokół IPv4.

Aktualizacje

Klient wykorzystujący wyłącznie protokół IPv6 nie może wykonywać aktualizacji ze źródeł wykorzystujących wyłącznie protokół IPv4, takich jak:

 • Trend Micro ActiveUpdate Server

 • Serwer OfficeScan wykorzystujący wyłącznie protokół IPv4

 • Agent aktualizacji wykorzystujący wyłącznie protokół IPv4

 • Dowolne niestandardowe źródło aktualizacji wykorzystujące wyłącznie protokół IPv4

Żądania skanowania, zapytania usługi Web Reputation i funkcja Smart Feedback

Klient wykorzystujący wyłącznie protokół IPv6 nie może wysyłać zapytań do źródeł Smart Protection, takich jak:

 • Serwer Smart Protection Server 2.0 (zintegrowany lub oddzielny)

 • Obsługa protokołu IPv6 została wprowadzona w wersji 2.5 serwera Smart Protection Server.

 • Sieć Trend Micro Smart Protection Network (także dla funkcji Smart Feedback)

Bezpieczeństwo oprogramowania

Klienty wykorzystujące wyłącznie protokół IPv6 nie mogą łączyć się z usługą Certified Safe Software Service obsługiwaną przez firmę Trend Micro.

Rozwiązania dodatków

Klienty wykorzystujące wyłącznie protokół IPv6 nie mogą instalować rozwiązań dodatków, ponieważ żadne rozwiązania dodatków nie obsługują protokołu IPv6.

Programy

Klienty wykorzystujące wyłącznie protokół IPv6 nie mogą instalować następujących programów, ponieważ nie obsługują one protokołu IPv6:

 • Cisco Trust Agent

 • Obsługa Check Point SecureClient

Połączenie proxy

Klient wykorzystujący wyłącznie protokół IPv6 nie może nawiązać połączenia za pośrednictwem serwera proxy wykorzystującego wyłącznie protokół IPv4.

Większość tych ograniczeń można wyeliminować poprzez skonfigurowanie serwera proxy z dwoma stosami, który może wykonywać konwersję między adresami IPv4 i IPv6 (na przykład DeleGate). Serwer proxy należy umieścić między klientami OfficeScan a obiektami, z którymi się łączą.